Najlepsza skrytka GC Party

Geocaching
Małopolska

Top Geo-Polska 2017 Nowych Skrytek - Najczęściej polecane.

Plebiscyt najlepszych skrytek założonych w sezonie 2016/2017, skrytki najczęściej polecane - według podziału na województwa.

W plebiscycie są brane pod uwagę skrytki ukryte po 01-09-2016 i przed 01-09-2017 (czyli między pierwszym a drugim Geocaching Party wydarzeniem). Nie są brane pod uwagę skrytki nieaktywne i zarchiwizowane wg stanu na 01-09-2017.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla właścicieli najlepszych skrytek w każdym województwie odbędzie się podczas Geocaching Party, w Krakowie, 9 września 2017.

Wyniki na stronie będą aktualizowane na początku każdego nowego miesiąca.